บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด

New Biodeisel Co., Ltd.

ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานไบโอดีเซลในภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077 284 917


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210