สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

National Innovation Agency

สนับสนุนสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” และสร้างความรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับสังคมไทย

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02 017 5555


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210