บริษัท มอสโทริ จำกัด

Mostori Co., Ltd.

ผู้พัฒนา Platform smart wellness สำหรับตรวจติดตามสภาวะการทำงานของร่างกายอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 222, หมู่11, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20150
โทร : 098 253 4241


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210