บริษัท เลิศไทย ซัพพลาย จำกัด

Lerd Thai Supply Co., Ltd.

ระบบควบคุมการปลูกพืชอัจริยะ วัดและแสดงผลสภาวะแวดล้อมการปลูกผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 82/29 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
098 361 0310


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210