บริษัท โคโมมิ จำกัด

Komomi Co., Ltd.

ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 5/636 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซ.4 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
084 104 2043


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210