บริษัท เยสซ์ ซีเคียวเทค จำกัด

JES CQ TEC Co., Ltd.

จัดจำหน่ายระบบ CCTV ภายใต้สินค้าแบรนด์สินค้าชั้นนำ รวมถึงให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง CCTV

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1083 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 322 3801


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210