บริษัท โฮม อินโฟ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

Home Info Security Systems Co., Ltd.

ระบบเตือนการบุกรุก (Intrusion Alarm Systems), ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems),
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 34/4 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
093 038 2567


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210