บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

Green Style Co., Ltd.

ผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 42 ซอยคู้บอน 4 แยก 1 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
089 515 0247


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210