บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co., Ltd.

ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย งานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำ ดิน และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซ. 10 แยก 2-3-2) ถนนลาดพร้าว 71 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02 942 2208


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210