บริษัท จีไอเอส จำกัด

GIS Co., Ltd.

ออกแบบและพัฒนาโซลูชันสำหรับงานระบบขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานระบบขนส่งของลูกค้าให้สะดวกและครบจบด้วยบริการของเรา

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 116 4478


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210