บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด

Genius Traffic System Company Limited (GTS)

วิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ทางด้านระบบจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 226/27-29 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
02 615 2440


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210