บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

G-net network solutions Co., Ltd.

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 46/153 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
02 363 4355 Ext. 81300


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210