บริษัท ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด

Frigate Technology Co., Ltd.

ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems), ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems),
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 188/90-91 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง 21150
038 691 421


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210