บริษัท ฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

Farm(Thailand) Co., Ltd.

ผู้นำด้านเทคโนโลยี การเกษตรทฤษฏีใหม่ กับเทคโนโลยี IoT , Big Data และสื่อเว็บไซต์ข่าวสารด้านการเกษตรในประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 70/13 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อำเภอสามโคก 12160
097 962 4288


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210