บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

Environment & Laboratory Co., Ltd.

ดำเนินการให้การบริการครบวงจรเกี่ยวกับน้ำ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02 969 0714


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210