บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด

Encare Innovation Co., Ltd.

รับปรึกษาและวางระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบการกรอง ระบบบำบัดทางเคมี ระบบบำบัดชีวภาพ ระบบการทำให้ระเหยด้วยความร้อน และระบบบำบัดด้วยไฟฟ้า

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 157 อาคารศิริเลิศ ห้อง 805 ชั้น 8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
02 101 5553


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210