บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Electric Vehicles Thailand PLC.

ผู้นำด้านการผลิต และจำหน่าย ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 374 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
02 236 2020


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210