สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

Electric Vehicle Association of Thailand

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ทำให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 110/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
086 390 3339


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210