บริษัท คาร์ พูล เซอร์วิสส์ จำกัด

Car Pool Service Co., Ltd.

ให้บริการด้าน คาร์ พูล อย่างครบวงจร ทั้งให้เช่ารถยนต์ทดแทนใช้งาน,
บริหารฟลีทรถยนต์, ให้บริการ “คอลเซ็นเตอร์” ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 36/44 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02 294 6364-65


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210