บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด

Blue Parking Co., Ltd.

ผู้นำด้านระบบจัดการ ที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
064 930 3025


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210