บริษัท อยุธยา พลังงานสะอาด จำกัด

Ayutthaya Clean Energy Co., Ltd.

โครงการโรงไฟฟ้า Aceco จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส) ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกวัตต์

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 49 หมู่ 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร : 035 902 251-4


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210