บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด

Asia Recycle Technology Co., Ltd.

ดำเนินงานด้านการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
02 120 6708


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210