บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด

AI FiRST Co.,Ltd.

บริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้าน AlTechnology โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขทางด้าน AI จาก Al Platform (4 Core Technologies) มาใช้ให้สอดคล้องกับลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 9 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02 117 9175


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210