บริษัท คอมเทล ซัพพลาย จำกัด

COMTEL SUPPLY Co., LTD.

เป็นผู้จัดหา ติดตั้งและให้บริการระบบสื่อสารและเครือข่าย ครบวงจร ทั้งภาพเสียงข้อมูล ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 269/2 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 053-410700


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210