เกิดน้อย ตายช้า มีปัญหาประชากร GenAI จะทำงานแทน

Loading

ตัวเลขของสหรัฐอเมริกาในปี 1957 รายงานว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง 15–44 ปี จำนวน 1,000 คน ให้กำเนิดเด็ก 122.9 คน แต่อัตราส่วนนี้ลดลงมากกว่าครึ่งในปี 2022

ประเทศที่จัดว่ามีปัญหาอัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างรุนแรง คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี สเปน และยูเครน ประเทศอื่นๆที่มีปัญหารองลงมา คือ จีน ไทย และโปแลนด์

ช่วงทศวรรษ 1970 หรือเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน อายุเฉลี่ยในการตายของคนทั่วโลกอยู่ที่ 59 ปี แต่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 73 ปี

สรุป คือ คนเกิดน้อยลง และคนตายช้าขึ้น

ปัญหาประชากรเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศทั่วโลก สินค้าและบริการหลายอย่างที่มีกลุ่มผู้บริโภคเป็นคนอายุน้อย มีตลาดเล็กลง ตลาดสินค้าเด็กหดตัว สถาบันการศึกษาต่างๆมีคนเข้าเรียนน้อยลง

ในขณะที่วันนี้ทั่วโลกกำลังกลัวกันว่า AI กำลังจะมาทดแทนตำแหน่งงานต่างๆ และคนจะไม่มีงานทำ ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเป็นจริง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คงใช้เวลาเปลี่ยนผ่านนับสิบปี

AI จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาประชากรขาดแคลนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ถ้าพิจารณาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่า AI และ Robot จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาประชากรโลกที่ขาดแคลนในอนาคตได้

นักเทคโนโลยีทั่วโลกเชื่อว่า โลกจะมี AGI ที่ฉลาดและทำงานได้ไม่ต่างจากมนุษย์แน่ๆ

อีลอน มัสก์ บอกว่าโลกจะมี AGI ภายในปี 2030 บางคนคิดว่ามันคงไม่เร็วขนาดนั้น แต่อาจเป็น 10-20 ปีจากปัจจุบัน

สิ่งได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ

คนทำงานในสำนักงาน หรือที่เรียกว่า White Collar มีจำนวนมากที่จะถูกทดแทนโดย AI เห็นได้ชัดเจนจากการกำเนิดของ Generative AI หรือ GenAI ที่ได้เห็นในปี 2022 ซึ่งทำให้การทำงานทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คนทำงานที่ต้องใช้ความคิด วันนี้มี GenAI เข้ามาทำงานแทนคนได้ และ AI กำลังถูกพัฒนาให้เก่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Robot มีการนำมาใช้แทนแรงงานคนมานานหลายสิบปีแล้ว แต่วันนี้มันกำลังถูกพัฒนาให้มีสมอง คิดเป็น ทำเป็น และทำได้เองโดยไม่ต้องให้สั่งแบบเจาะจง

GenAI แบบ ChatGPT และโมเดลอื่นๆ วันนี้ได้ถูกทำให้เป็น AI ที่เคลื่อนไหวในโลกจริงได้ด้วย มันได้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีพละกำลัง และมีสมอง!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=867519808720030&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210