นายกฯ เป็นประธานประชุมบอร์ด 5G แห่งชาติ

Loading

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1-2564 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของไทย ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 5G ของประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้บรรลุตามทิศทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

แหล่งข้อมูล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

https://www.facebook.com/prmdes.official/posts/1150728715362193


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210