นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2020

Loading

9 มีนาคม 2564, ทำเนียบรัฐบาล – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ร่วมพิจารณาตัดสินผู้ที่มีผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย PM’s Digital Awards จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 (2560) ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลเกียรติยศ PM’s Digital Awards 2020 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

1 Digital Youth of the Year

ผู้ได้รับรางวัลคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Digital Community of the Year

ผู้ได้รับรางวัลคือ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

3 Digital Entrepreneur of the Year

ผู้ได้รับรางวัลคือ นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
ผู้ก่อตั้งเพจ และ เจ้าของรายการพอดแคสต์ Mission to the Moon

4 Digital Startup of the Year

ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

5 รางวัลด้าน Digital Organization of the Year

ผู้ได้รับรางวัลคือ สำนักข่าว The Standard

6 รางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the Year  

ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ เพื่อก้าวหน้าไปพร้อมกัน ก่อนเสริมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อนำมาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต และหวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปยังนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ

แหล่งข้อมูล
https://www.facebook.com/prmdes.official/posts/1151348091966922


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210