‘โครงการพลังงานแสงอาทิตย์’ บนหลังคาอาคารจอดรถของสนามบิน ‘ปักกิ่ง ต้าซิง’ ผลิตไฟฟ้าได้ 3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดต้นทุนได้มากถึง 10 ล้านบาท

Loading

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจอดรถ ผลิตไฟฟ้าได้ 17% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารทั้งปี

ท่าอากาศยานนานาชาติ ‘ปักกิ่ง ต้าซิง’ ของจีน เปิดใช้งานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนลานจอดรถของสนามบินแล้ว คาดว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูง 3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งบนหลังคาของอาคารจอดรถ 2 หลังของสนามบินบนพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร หลังคาถูกคลุมด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง

โครงการฯเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่กันยายน 2018 เน้นการออกแบบและสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้ถ่านหิน 1,080 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯได้มากถึง 3,040 ตัน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 17% ของการใช้ไฟฟ้าของอาคารต่อปี การมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 10 ล้านบาทต่อปี

ท่าอากาศยานนานาชาติ ‘ปักกิ่ง ต้าซิง’ ตั้งอยู่บนพื้นที่จุดตัดระหว่างเขตต้าซิงของปักกิ่ง กับเมืองหลางฟางของมณฑลเหอเป่ย ช่วยลดความหนาแน่นของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/178839832836368/posts/981921762528167/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210