ใกล้เวลาของฝาแฝดดิจิทัลมนุษย์ Personal AI Digital Twins

Loading

บ่นว่าอยากสำเนาตนเองเพิ่มขึ้นมาสักคนมาช่วยทำงาน เวลาที่การงานล้นมือ แต่ก่อนคงเป็นจริงไปไม่ได้ วันนี้สิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้กำลังใกล้จะเป็นความจริงแล้วในรูปแบบ ฝาแฝดดิจิทัล

เพียงแต่ไม่ใช่เหมือนในหนังไซไฟที่มีอีกคนที่หน้าตารูปร่างเหมือนกับเราทุกประการมาแบ่งเบาภาระการทำงาน ฝาแฝดดิจิทัลมนุษย์ หรือ Personal AI Digital Twins ที่ใกล้จะมีจริงนั้นเป็นเพียงซอฟท์แวร์ตัวหนึ่งที่ทำงานออนไลน์หลายอย่างได้เทียบเท่ากับที่เราลงมือทำเอง

ซอฟท์แวร์นี้ต่อยอดจาก Generative AI ที่เราใช้กันอย่างกว้างขวางทุกวันนี้ โดยตีวงจำกัดให้ใกล้เคียงกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เรารู้ เราทำได้เป็นสำคัญ โดยรู้จักกันในชื่อว่า Closed-End Generative Pre-trained Transformer model หรือ CE GPT

ไม่ใช่ว่ามีฝาแฝดดิจิทัลแล้ว เรานั่งกินนอนกินไม่ทำอะไรเลย ให้ฝาแฝดดิจิทัลทำงานแทนทั้งหมด ฝาแฝดดิจิทัลตั้งใจมาแบ่งเบาภาระงานที่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจในการทำงาน ถ้าเป็นงานที่มีขั้นตอนทำงานคงเส้นคงวา ทำซ้ำได้เหมือนเดิมทุกประการ

เราให้ระบบไอทีทำหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติมานานแล้ว เช่น การคำนวณเงินเดือนสำหรับจ่ายพนักงานในแต่ละเดือน แต่ถ้าเราต้องวิเคราะห์การเงิน ทำพยากรณ์การเงินไปในอนาคต ภายใต้อนาคตที่แตกต่างกันสักสี่ห้ารูปแบบ ถ้าทำเองก็ต้องวิเคราะห์ห้าหกครั้ง ใช้เวลาห้าหกเท่า

ถ้ามีฝาแฝดดิจิทัลก็ให้แบ่งกันไปวิเคราะห์พร้อมกันโดยฝีมือของฝาแฝด กับฝีมือตัวเราเอง เวลาที่ทำเรื่องนี้ก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง เพราะมีสองคนแบ่งกันไปทำ

ฝาแฝดดิจิทัลของมนุษย์ตามแนวทางนี้ทำให้เรามีผู้ช่วยที่รู้จักเราดีเท่า ๆ กับที่เรารู้จักตนเอง กำลังเร่งปิดงานก่อนจะเดินทางท่องเที่ยว พร้อม ๆกับต้องเตรียมโปรแกรมการเดินทาง ฝาแฝดดิจิทัลจะช่วยงานทำนองนี้ได้ดี

Personal AI Digital Twins ใช้ CE GPT ช่วยวิเคราะห์สารพัดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเรา และที่เรารู้ เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นพฤติกรรมการทำงานออนไลน์ในแบบเดียวกับที่ตัวเราทำเอง

โดยเฉพาะแนวทางในการตัดสินใจต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับการตัดสินใจของเรา  รวมถึงการสังเคราะห์ข้อความที่ใช้สื่อสารเรื่องต่าง ๆ ในถ้อยคำที่ใกล้เคียงกับที่เราสื่อสารด้วยตัวเราเอง

ฝาแฝดดิจิทัล ช่วยตอบอีเมล ช่วยคุยไลน์สารพัดเรื่องที่ไม่ได้มีสาระสำคัญแทนเราได้ ตัวเราจะได้มีเวลาไปใส่ใจสื่อสารเรื่องสำคัญ โดยไม่เสียเพื่อนฝูงในวงออนไลน์ คุยอะไรมาที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว ใช้ ฝาแฝดดิจิทัลช่วยตอบแทนหมด

อีกแนวทางหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังในเรื่อง ฝาแฝดดิจิทัล มุ่งหมายไปในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาล แต่ไม่ถึงระดับที่มีการโคลนมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีอะไหล่สำหรับอวัยวะต่างๆ ยังคงเป็นเพียงซอฟท์แวร์เช่นเดียวกัน

แนวทางนี้ยุโรปลงเงินไปร่วมพันล้านบาท เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น และสนับสนุนการวิจัยตามแนวทางนี้  ภายใต้ชื่อโครงการ European Virtual Human Twins Initiative (VHGI)

ตัวอย่างของงานที่ทำคือสร้างฝาแฝดมนุษย์ หรือ Human Digital Twins ที่มีข้อมูลทางสุขภาพเหมือนกับมนุษย์ที่เป็นฝาแฝดทุกประการ พร้อมกับสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการใช้งานซอฟท์แวร์นี้ใน ห้อง ไอซียู

เป้าหมายคือถ้าเจ็บป่วยถึงขั้นต้องเข้าไอซียู แพทย์สามารถจำลองการรักษาพยาบาลกับฝาแฝดได้ว่ารักษากันแบบใดจะได้ผลดีไม่ดีอย่างไร โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกกับมนุษย์ที่เป็นฝาแฝดนั้น จะทดลองยาอะไรก็ลองได้สารพัดกับฝาแฝดดิจิทัลก่อน จนมั่นใจในผลการรักษาและความปลอดภัยของยานั้น

ทันตแพทย์จะรักษารากฟันก็จำลองดูก่อนได้ว่าหนทางในการรักษาวิธีไหน ให้ผลดีกว่ากัน ก่อนที่จะลงมือรักษากันจริงๆ   เขาคิดกันไปไกลถึงขนาดว่า ทันทีที่คลอดจากท้องแม่ เขาจะสร้างฝาแฝดดิจิทัลขึ้นมาพร้อมกัน แล้วเก็บข้อมูลสุขภาพไปพร้อมกับการเติบโตของเด็กคนนั้น

เขาหวังว่าจะใช้ฝาแฝดดิจิทัลคาดการณ์ปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อม ๆกับใช้ค้นหาแนวทางในการดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จะได้ป้องกันปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหา

โลกก้าวหน้าไปมากเพราะเอไอ เราก็พูดถึงเอไอกันเยอะ เพียงแต่เรามองไปได้ไกลแค่ไหนเท่านั้นเอง

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1127546


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210