บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

Loading

ขอเชิญผู้ป่วยที่ทำ Home Isolation บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์โควิด-19 รับบริการปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. (Here to Heal) ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  Home Isolation COVID และสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

ให้บริการในเวลา 10.00 – 21.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อขอรายละเอียดและเลือกช่องทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ https://lin.ee/P77s2bW

แหล่งข้อมูล

https://www.chula.ac.th/news/49145/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210