ลดขยะ รับซื้อแผงโซลาร์เซลล์เก่า เอากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่

Loading

โซลาร์เซลล์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะเอาไปทิ้ง สหรัฐจึงรับซื้อแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว มารีไซเคิลให้มีประโยชน์อีกครั้ง

EDF Renewables จับมือกับโครงการ SOLARCYCLE รับรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ที่เสียหายหรือแตกหักระหว่างการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบยั่งยืน เพราะวัสดุในแผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากถึง 95% ยกตัวอย่างเช่น เงิน ซิลิคอน ทองแดง อลูมิเนียม และแก้ว เป็นต้น

มากกว่าบริษัท First Solar ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ที่เคยรีไซเคิลวัสดุได้ประมาณ 90% เมื่อแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยทาง SOLARCYCLE ก็จะขายวัสดุรีไซเคิลให้กับผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รายอื่นเพื่อนำไปหมุนเวียนในอนาคต

การรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากผู้คนกันมาให้ความสนใจด้านพลังงานแสงอาทิตย์และเริ่มใช้โซลาร์เซลล์กันมากขึ้น

แต่มีแผงโซลาร์เซลล์เพียง 10% เท่านั้นที่นำไปทำลายและรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โครงการนี้จึงเป็นแนวทางที่จะเปิดโอกาส รวมถึงเป็นตัวเลือกในการรีไซเคิล เพื่อลดขยะของโลกได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.techhub.in.th/solar-panel-recycling/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210