ประดิษฐ์หุ่นยนต์ใต้น้ำล้วงข้อมูล ในเขตสนธยามหาสมุทร

Loading

โลกใต้น้ำกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีพื้นที่ที่เรียกว่า “เขตสนธยา” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเฝ้าค้นหาข้อมูลตลอดมา โดยเฉพาะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนสลัวๆ แห่งนี้ จนกระทั่งมีนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้พัฒนาสร้างหุ่นยนต์ใต้น้ำชื่อ Mesobot เป็นตัวช่วยในการสำรวจเขตสนธยากลางมหาสมุทร

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของสถาบันสมุทรศาสตร์วูดสโฮล (Woods Hole Oceanographic Institution-WHOI) เผยว่าได้ใช้ Mesobot ติดตามและบันทึกภาพความละเอียดสูงของแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์ที่เป็นวุ้น ที่เคลื่อนไหวช้าและเปราะบางจำนวนหนึ่งในเขตสนธยามหาสมุทรที่ระดับความลึกสูงสุด 1,000 เมตร โดยมีการรบกวนน้อยที่สุด ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจและข้อมูลเชิงลึกถึงบทบาทของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศสู่ทะเลลึกมากขึ้น รวมถึงช่วยให้เข้าใจถึงการทำประมงช่วงพลบค่ำในเชิงพาณิชย์ ว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างไร

คาดการณ์ว่า Mesobot จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสังเกตสิ่งมีชีวิตกลางทะเลได้เป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง ที่สำคัญคือหุ่นยนต์รุ่นนี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีสังเกตสัตว์ที่เคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ว่างและในเวลาที่มนุษย์ไม่เคยทำได้มาก่อน อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือนี้ต่อไป เพราะนักวิทยาศาสตร์หวังอย่างยิ่งที่จะได้พบสัตว์ลึกลับและน่าตื่นตะลึงอีกมากมายในตอนกลางของมหาสมุทรโลก

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2121875


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210