ไทยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด เดินหน้าสร้างการลงทุนจากทั่วโลก

Loading

รัฐบาลประกาศ Smart City เมืองอัจฉริยะแล้ว 36 พื้นที่ 25 จังหวัด วางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง เชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นเมือง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ

ซึ่ง กรกฎาคม 2566 นี้ รัฐบาลทำสำเร็จประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 36 เมือง ใน 25 จังหวัด เชื่อมั่นภายในปี 2566 พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 15 เมือง ผ่านการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายด้าน Smart City อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการพัฒนา 5 เสาหลัก ได้แก่

1 พัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองที่มีศักยภาพ สำหรับการดำเนินงานนำร่อง

2 ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

3 สร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติ

4 ผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) รวมถึงภาครัฐและเอกชนหลายส่วน จะร่วมกันจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2023” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากทุกภาคส่วน

โดยการทำ Smart City นั้น มีการแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีออกเป็น 7 ด้าน คือ

  1. Smart Telecom
  2. Smart Energy
  3. Smart Living
  4. Smart Industry & Retail
  5. Smart Mobility
  6. Smart Environment
  7. Smart Healthcare

ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท เป็นประโยชน์ต่อดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/842355


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210