สปสช. ขยายบริการแพทย์ทางไกล ใน 5 จ. ปริมณฑล พบหมอออนไลน์ ผ่าน 4 แอปฯ สุขภาพ

Loading

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายบริการ แพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ครอบคลุม 42 โรค และ อาการ ไปยัง 5 จังหวัดปริมณฑล หลังนำร่องบริการในกรุงเทพฯ พบมีผู้ใช้บริการกว่า 2 หมื่นครั้ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่ สปสช.ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท) ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ครอบคลุม 42 กลุ่มโรคและอาการ สามารถรับบริการการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ได้ พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล 4 แห่ง

ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าให้บริการผู้ป่วยไปแล้ว 9,447 คน 20,455 ครั้ง โดยกลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่

1. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 6,815 คน 13,442 ครั้ง

2. กล้ามเนื้อเคล็ด 517 คน 1,106 ครั้ง

3. ปวดกล้ามเนื้อ 442 คน 965 ครั้ง

4. ลมพิษ 383 คน 822 ครั้ง

5. คออักเสบเฉียบพลัน 377 คน 803 ครั้ง

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่เคยใช้บริการไปแล้ว กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง นั่นหมายถึงบริการนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยได้ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปที่หน่วยบริการ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดหน่วยบริการ ลดเวลารอคอย

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า เมื่อผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สปสช.จึงได้ขยายบริการการแพทย์ทางไกล ครอบคลุมปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยประชาชนสิทธิบัตรทองทองที่อยู่ในปริมณฑล 5 จังหวัดดังกล่าว เมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้น ท่านสามารถพบหมอออนไลน์ พร้อมรอรับยาที่บ้านได้ โดยบริการนี้ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทองทั้งหมดไม่ว่าหน่วยบริการประจำของท่านจะอยู่ที่ไหนทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หากเดินทางมาทำธุระใน กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคหรืออาการดังกล่าว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ท่านมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งยา ก็รับยาและรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้

ความร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ http://www.telemed.salubermdthai.com/

2. แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic

3. แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://form.typeform.com/to/qKY8gV4X

4. โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale

สำหรับขั้นตอนการใช้บริการนั้น ประชาชนสิทธิบัตรทองที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด หากมีอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคและอาการ ท่านสามารถเลือกใช้บริการทั้ง 4 แอปนี้ได้ โดยติดต่อผ่านไลน์ของทั้ง 4 แอป จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอน เมื่อพบแพทย์ออนไลน์แล้ว ก็จะมีการจัดส่งยาไปให้ที่บ้านหรือที่อยู่ที่ท่านพักอาศัย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิบัตรทองที่มีหน่วยบริการประจำอยู่ต่างจังหวัด แต่หากเดินทางมาทำธุระใน กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคหรืออาการดังกล่าว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ท่านมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งยา ก็รับยาและรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้

ในส่วนของหน่วยบริการนั้น นพ.จเด็จ กล่าวว่า มีการจัดระบบ AMED Telehealth ซึ่งเป็นระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รองรับ เพื่อให้ผู้ให้บริการฯ บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย และข้อมูลใช้ในการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผ่านบริการการแพทย์ทางไกล ค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

แหล่งข้อมูล

https://www.nationtv.tv/health/378924282


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210