บอร์ดกสทช. สั่งยกเลิกการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 28 ส.ค.นี้ เพื่อทบทวนเงื่อนไขให้เกิดการแข่งขันเสรี

Loading

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการประมูล จึงได้มีมติให้ทบทวนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2564 วาระที่ 5.2.17

กสทช. มีมติยกเลิกการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ซึ่งมีกำหนดจัดประมูลในวันที่ 28 ส.ค. 2564 เนื่องจากมีผู้อื่นขอรับอนุญาตเพียงรายเดียว จึงทำให้ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี โดยได้คืนหลักประกันการประมูลและค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตแก่ผู้รับเอกสารการคัดเลือกทุกราย

นอกจากนี้ กสทช. จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม https://www.posttoday.com/economy/news/660911

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210