เรือรักษ์โลก NATTHA BHUM ตอบสนองนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืน

Loading

เรือรักษ์โลก NATTHA BHUM เรือที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแล่นเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และยังช่วยลดปริมาณกำมะถันที่เรือปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ พร้อมตอบสนองนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืน

เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ RCL เรือขนส่งสินค้าลำใหม่ที่มีชื่อว่า NATTHA BHUM มูลค่า 27.25 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย เรือ ณัฏฐา ภูมิ (NATTHA BHUM) มีความหมายคือ “ดินแดนแห่งนักปราชญ์” มีขนาดความยาว  172 เมตร กว้าง 27.5 เมตร สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1930 ทีอียู  โดยจุดเด่นของเรือลำนี้ คือเป็นเรือขนาด Bangkok Max ซึงเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแล่นเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้

พร้อมการออกแบบใหม่ที่ทันสมัย สามารถบรรจุตู้ขนาด 40 HQ ได้มากขึ้น มีเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มขึ้น อาทิ ลดน้ำหนักของตัวเรือลง และเพิ่มศักยภาพของเครื่องจักรใหญ่ ส่งผลให้ใช้ปริมาณน้ำมันน้อยกว่าในความเร็วและระยะทางที่เท่ากัน ปริมาณการปล่อย Co2    (Green House Effect) จึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ เรือลำดังกล่าว ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกรองไอเสีย เพื่อช่วยลดปริมาณกำมะถันที่เรือปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศปกติ 3.5 เปอร์เซ็นต์ จนเหลือไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตอบสนองนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืน

โดยในปัจจุบัน RCL มีกองเรือเดินสมุทรจำนวน 48 ลำ รองรับแผนสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต  ทั้งนี้ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ RCL เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งขยายฐานการบริการเข้าสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ทั้งใน เอเซีย เช่น อินเดีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง, ทวีปแอฟริกา รวมถึงเตรียมความพร้อมในการลงทุนเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและขยายศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถกองเรือเพื่อขยายโครงข่ายการให้ บริการ ขยายการเติบโตทั้งรายได้และความยั่งยืนควบคู่การดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะ

โดยเรือ NATTHA BHUM ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อลดมลภาวะ รักษ์สิ่งแวดล้อมและชมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตู้สินค้าบนเรือ ซี่งในปี 2565 บริษัท RCL ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 26 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับตันๆ ของกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาค

แหล่งข้อมูล

https://www.nationtv.tv/gogreen/378920594


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210