สมาร์ทฟาร์มเห็ด

Loading

เกษตรกรบ้านเราคงรู้ซึ้งถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรแต่ละครั้ง ล้วนต้องมีขั้นตอนมากมาย ตามประสาระบบราชการแบบไทยๆ…เลยส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือของเกษตรกรและภาคเอกชนจึงเกิดมาเพื่อความอยู่รอด

สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด ถือเป็นอีกตัวอย่างที่ไม่แบมือรอขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่หันมาร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาฟาร์มเห็ดของกลุ่ม

จากฟาร์มเห็ดแบบโรงเรือนทั่วไป ใช้วัสดุไม้เหลือใช้หรือต้นไม้เสาเข็มทำโรงเรือน ทำให้ต้องเสี่ยงเรื่องโรคราต่างๆ ผลผลิตไม่แน่นอน เห็ดไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ให้กลายเป็นฟาร์มเห็ดแบบสมาร์ทฟาร์มมิ่ง

ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ กับ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก และ บริษัท พี.ที.เอ็น.อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Smart IOT ร่วมผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดึงโซลูชันไอโอทีครบวงจรผ่านอุปกรณ์ไฮเทคและโครงข่ายสัญญาณ มาขับเคลื่อนเกษตรชุมชนอัจฉริยะ ต่อยอดฟาร์มเห็ดไทยสู่ครัวโลก

ผ่านโครงการ “เกษตรนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงพืชผักปลอดสารพิษ เห็ดนางฟ้า” แบบโรงเรือนอัจฉริยะ Smart Link จนปัจจุบันโรงเรือนเพาะเห็ดทั้ง 32 โรง ของกลุ่มใช้ระบบไฮเทคทั้งหมด

ภายในโรงเรือนมีระบบโซลูชันไอโอที Environmental Monitoring Solution : Temperature & Humidity ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะให้กับฟาร์มเห็ด ควบคุมเรื่องอุณหภูมิกับความชื้นที่เป็นปัญหาหลักของฟาร์มเห็ด

สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างอิสระ ทุกที่ทุกเวลาทุกขั้นตอนการเพาะเห็ด พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ พร้อมกับจัดเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย ผ่านการแสดงผลบนแท็บเล็ตที่วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดต่อไปได้

ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศา ถึง 125 องศา และตรวจวัดความชื้นได้ตั้งแต่ระดับ 0-100% ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินระบบสายไฟ ใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่สามารถชาร์จซ้ำได้ อายุการใช้งานยาวนานถึง 5 ปี ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรชุมชน

จากเดิมสมาชิกต้องสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลในโรงเรือนทุกครึ่งชั่วโมง กลายเป็นใช้คนแค่ 8 คน ควบคุมดูแล 32 โรงเรือน โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือแบบโบราณอีกต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/local/2134770


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210