ประชากรโลกส่วนใหญ่อยู่ในเมือง ผู้คนกำลังหนีความแร้นแค้นในชนบท

Loading

Our World in Data เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบทพบว่า ประชากรโลก 4.3 พันล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 55%

ในอดีต คนส่วนใหญ่อยู่ในชนบน แต่นับตั้งแต่ปี 2007 ประชากรโลกส่วนใหญ่เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในเมือง ประชากรโลกประมาณ 1 ใน 3 ที่อยู่ในเขตเมืองทั่วโลกอาศัยอยู่ในสลัมหรือชุมชนแออัด

ประวัติศาสตร์โลก คนส่วนใหญ่ในอดีตเป็นคนชนบท มีความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่ต่ำมาก เทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนกลายเป็นคนเมืองมากขึ้น เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ร้อยปีที่ผ่านมา

ภายในปี 2050 ประชากรมากกว่า 2 ใน 3 ของโลก หรือประมาณ 7 พันล้านคน จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ผู้คนมักจะอพยพจากชนบทสู่เมือง เมื่อพวกเขามีรายได้มากขึ้น

มาตรฐานชีวิตคนในเมือง มีสูงกว่าในชนบท

ประเทศที่มีรายได้ดีของโลก เช่น ประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในตะวันออกกลาง ประชากรมากกว่า 80% อาศัยอยู่ในเมือง

ประเทศที่มีรายได้ต่ำ หรือปานกลางค่อนไปทางต่ำจำนวนมาก คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนชนบท

สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ในปัจจุบันมีประชากร 51.43% พักอาศัยอยู่ในเมือง

ตัวเลขผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง เช่น ผู้คนในชนบทมีความแร้นแค้น และคนส่วนใหญ่ต้องการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าในเมือง

อัตราการขยายตัวของเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้คนมีแนวโน้มจะไปอยู่ในเมืองมากขึ้น และมีแนวโน้มจะขยายตัวไปกินพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การขยายตัวของเมืองทั่วโลก ทำให้การจ้างงานในภาคเกษตรกรทั่วโลกกำลังลดลง ถ้าดูจากตัวอย่างของประเทศที่มีรายได้สูงและยังมีรายได้ดีจากการเกษตร เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการเกษตรที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาช่วยเป็นหลัก กลายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2209290342562309/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210