เมื่อ METAVERSE เปลี่ยนโลก อัปเดต 5 กลุ่มอาชีพทำเงิน ‘Most wanted!’ ใน พ.ศ. นี้

Loading

หากเราเปรียบโลกจักรวาลนฤมิต หรือ Metaverse กับโลกโซเชียล หรือ Social Media อาจเปรียบเทียบในเชิงวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้

ถ้ามองย้อนไปเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อโลกเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลและสารสนเทศในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในยุคบุกเบิกในช่วงทศวรรษ 1990 – 2000 มีพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล์ world wide web และโซเชียลมีเดีย เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคนในสังคมหรืออีกนัยหนึ่งคือโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการสร้างโลกใบที่ 2 หรือโลกโซเชียลขึ้นมา หากแต่ว่า…

การมีตัวตนของคนทั่วไปใน Social Media สามารถทำได้แค่เพียงรับรู้ มองเห็น ได้ยิน และโต้ตอบได้เท่านั้น แต่โลกจักรวาลนฤมิตนั้นจะถือเป็นโลกใบที่ 3 ที่คนสามารถจะ สามารถมีตัวตนผ่านองค์ประกอบของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี 3D หรือ 4D มีความสมจริงมากขึ้น

และเมื่อโลกกำลังจะเปลี่ยน หรืออีกนัยหนึ่งกำลังจะมีโลกใบที่ 3 จุติขึ้นมาในทศวรรษที่กำลังจะถึงนี้ การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมในการทำงานเพื่อรองรับโลกจักรวาลนฤมิตที่เรายังมิอาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดโครงสร้างใหม่ๆ ใดขึ้นมาบ้าง

เปิดลิสต์ 5 กลุ่มอาชีพทำเงิน ในวันที่ Metaverse มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า แนวโน้มกลุ่มอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการเมื่อเราเข้าสู่ Metaverse สามารถแบ่งออกเป็น กลุ่มอาชีพทำเงิน และมาแรงได้ 5 กลุ่ม คือ

กลุ่มเทคโนโลยี หรือ IT

คนกลุ่มนี้จะเป็นคนกำหนดโครงสร้างของระบบที่ต้องใช้งานขั้นพื้นฐานทั่วไป (Infrastructure) ซึ่งหากเทียบกับโลกจริง (Physical) เราอาจจะนึกถึงกลุ่มอาชีพทางด้านวิศวกรรม การสร้างโครงสร้างอาคาร หรือที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ

และถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปใน Metaverse แล้ว กลุ่มอาชีพทางด้านวิศวกรรมยังคงมีบทบาทเป็นอยู่เช่นกัน แต่จะเป็นในสาย Computer Engineering ที่จะเป็นผู้ดูแลโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ โดยทำงานร่วมกับสายเทคโนโลยี-ธุรกิจ ที่จะคอยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

โดยในโลกจริง (Physical) เราเรียกกลุ่มนี้ว่า ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องมีความเข้าใจและสามารถจินตนาการถึงความต้องการในเชิงของ IT และธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อสร้างธุรกิจในโลกเสมือน

กลุ่มการออกแบบและดีไซน์เนอร์ ในรูปแบบของ 3D

เปรียบได้กับสถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโลก Physical ที่จะต้องทำงานเชื่อมโยงกับสายเทคโนโลยี-ธุรกิจ คนกลุ่มนี้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจินตนาการถึงความต้องการของผู้บริโภค และอาจทำงานร่วมกับกลุ่มของผู้ประกอบการทางด้าน IT และกลุ่มของ Startup ที่จะเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Consumer Behavior หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค เมื่อเข้าไปในโลกเสมือนแล้วลูกค้าต้องการอะไร คนที่สามารถดีไซน์ 3D ได้ ก็จะได้เปรียบ สามารถดีไซน์ของขึ้นมาขายได้

กลุ่ม Fintech Blockchain Cryptocurrency

อยู่ในประเภทของ Infrastructure เช่นเดียวกับกลุ่มทางด้านเทคโนโลยี หรือ IT ซึ่งกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านระบบการเงินใน Metaverse แต่จะสามารถ Cash out ออกมาเป็นเงินสดได้จริงในโลกจริงด้วย แน่นอนว่า Infrastructure ในเชิงเทคโนโลยีมีการดำเนินการอยู่แล้วในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ เพียงแต่ว่าจะมีใครที่จะกระโดดเข้าไปเป็นตัวกลางในการรับชำระเงิน (Payment Solution)

กลุ่มกฎหมาย และกฎหมายดิจิทัล

โดยนักกฎหมายต้องทำงานร่วมกับกลุ่มทางด้าน IT และการเงินต้องอัปเดตกฎหมายเพื่อให้เข้าใจโลก Metaverse พร้อมทั้งฝึก Skill ทางด้าน IT และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Data Privacy และ Consumer Behavior ในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันต้องเข้าใจเรื่อง Fintech ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินในโลกแบบใหม่ด้วย

กลุ่มจิตบำบัด และจิตแพทย์

มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มอาชีพนี้สามารถรอที่จะรองรับได้เลยเมื่อมีการใช้งาน Metaverse จะมี Demand ของการต้องการคุยกับนักจิตบำบัด และจิตแพทย์ เพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าในโลกเสมือนจะทำให้คนที่รู้สึกไม่มีความสุข หรือแม้แต่คนทั่วไป เมื่อเข้าไปแล้วจะรู้สึกสนุก มีความสุขไปกับสิ่งที่อยู่ในนั้น จนไม่อยากออกมาในโลกจริง อาจทำให้คนไม่สามารถแยกแยะได้ ระหว่างความสัมพันธ์ที่เป็น Physical Relationship กับ Virtual Relationship

การปรับตัวของกลุ่มอาชีพและธุรกิจ เพื่อรับการมาถึงของยุค Metaverse

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากกลุ่มอาชีพข้างต้นแล้ว ยังมีแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวไปด้วย อย่างด้าน อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ใน Metaverse แล้ว อสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ลูกค้าจะสามารถเข้าไปดูใน Metaverse ได้เลย ซึ่งจะเข้ามาแทนที่การดูโมเดล 3D

หรือแม้แต่ Food Delivery ที่อาจจะต้องไปรับออเดอร์ใน Metaverse แต่ต้องมาส่งอาหารให้ผู้สั่งจริงๆ ด้วย เพราะสิ่งหนึ่งที่ทำในโลกเสมืองไม่ได้คือการกิน เพราะกินแล้วไม่สามารถอิ่มได้จริง

ผู้ประกอบการจึงต้องตอบโจทย์ในเรื่อง Consumer Behavior พร้อมกับการทำงานร่วมกับกลุ่มทางด้าน IT ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการสั่งของใน Metaverse

รวมถึง ทางการศึกษา ที่ในปัจจุบันเราเรียนออนไลน์ เราเห็นแต่หน้าผู้สอน เป็นภาพเคลื่อนไหว ได้ยินเสียง เห็นเพื่อน เห็นข้อความแชท กดไลก์ กดยกมือได้ แต่ถ้าเราเข้าไปในเรียนใน Metaverse เราสามารถเห็นหน้าตาของทุกคนได้เรียลขึ้น และลักษณะท่าทางของแต่ละคนผ่านตัว Avatar จะทำให้ความรู้สึกเรียลขึ้น สมจริงมากยิ่งขึ้นด้วย

สุดท้ายแล้วทุกสายอาชีพแล้ว ควรมีทักษะทางด้าน IT ทักษะความเข้าใจโลกเสมือน ทักษะในการเข้าใจ Data และ Infrastructure ในเชิง IT เบื้องต้น รวมถึงเข้าใจความเรื่องของ Consumer Behavior มุมมองทางธุรกิจและสังคม ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการนำ IT ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2022/01/30/most-wanted-jobs-in-metaverse-era/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210