ห้องปฏิบัติการ AI ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เตรียมนำคุณธรรมและจริยธรรมใส่ AI

Loading

  • AI ก็เหมือนกับ “วัยรุ่นหัวรั้น กระตือรือร้นที่จะสำรวจและก้าวข้ามขอบเขต” อาจจะหลงทางโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม … ดังนั้น มันจะต้องนำคุณธรรมและจริยธรรมใส่ AI
  • โดย ห้องทดลอง AI แห่งใหม่ที่ Biola มหาวิทยาลัยคริสเตียนในแคลิฟอร์เนีย เตรียมนำหลักคุณธรรมทางคริสตศาสนาใส่ในปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
  • โดยมุ่งหวังจะไม่เกิดความล้มเหลวทางจริยธรรมแบบที่เคยเกิดขึ้นกับโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดีย แบบในอดีตที่ผ่านมา

ห้องทดลอง AI แห่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนในแคลิฟอร์เนีย เตรียมนำหลักคุณธรรมทางคริสตศาสนาใส่ในปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หวังจะไม่เกิดความล้มเหลวทางจริยธรรมแบบที่เคยเกิดขึ้นกับโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดีย แบบในอดีตที่ผ่านมา

ด้วยห้องปฏิบัติการ AI แห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัย Biola ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของศาสนาคริสต์ในสหรัฐฯ ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางเทววิทยา ตั้งเป้าที่จะดึงดูดคริสเตียนเข้าสู่วิทยาการใหม่ ด้วย ‘การมีส่วนร่วมเชิงรุก’ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันหวังว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คริสเตียนและผู้มีศรัทธาอื่นๆ ต้องกลายเป็นคนล้าหลังเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีใหม่นี้

“ห้องทดลอง AI ที่มหาวิทยาลัย Biola เป็นพื้นที่เฉพาะที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มารวมตัวกันเพื่อสำรวจความซับซ้อนของปัญญาประดิษฐ์” ดร. Michael J. Arena ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ห้องทดลองใหม่นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “เป็นเบ้าหลอมสำหรับการกำหนดอนาคตของ AI ด้วยการให้การศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นผู้นำโครงการ AI นวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากความเชื่อของคริสเตียน”

ต้องยอมรับ AI ไม่อย่างนั้น ชีวิตจะล้าหลัง

แม้ว่า AI จะยังเป็นประเด็นตั้งข้อถกเถียง แต่ ดร. Michael J. Arena มีมุมมอง เชื่อว่าสถาบันการศึกษาจะต้อง “ยอมรับ AI ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงที่จะล้าหลัง” ในเทคโนโลยี

โดยชี้ให้เห็นถึงโซเชียลมีเดียว่าเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในการมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างเหมาะสมและยึดถือคุณค่าทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้อย่างไร

“ความก้าวหน้าของโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางสังคมแบบเห็นหน้ากันลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ทำให้รู้สึกเหงามากขึ้น” อารีน่ากล่าว พร้อมเสริมว่าเกือบสามในสี่ของคน Gen Z “ยอมรับว่าประสบกับความเหงามากขึ้น หากไม่มีการมีส่วนร่วมเชิงรุกในการชี้แนะการพัฒนา AI ก็มีความเสี่ยงที่เราจะทำผิดซ้ำ”

AI ที่ให้ความสำคัญกับการแยกแยะศีลธรรม

AI Lab ของมหาวิทยาลัย Biola จะ “ให้ความสำคัญกับการแยกแยะทางศีลธรรมและจริยธรรม รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” มากกว่าทักษะทางเทคนิค โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อทางเทววิทยาเป็นหลัก” ซึ่งหมายถึงการบูรณาการ AI ภายในกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของคริสเตียน” เช่น แนวคิดเรื่องมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า และมีคุณค่าโดยธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์

และส่วนหนึ่งของงานที่จะทำที่ AI Lab ที่มหาวิทยาลัย Biola จะเกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชัน AI สำหรับคริสเตียน แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อยู่ใน AI Lab ได้แก่ แชทบอทเพื่อ “พูดคุย” กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Biola โดยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการให้คำปรึกษา และ “การวางแผนอาชีพโดยใช้เครื่องมือ AI”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมองว่า ปัจจุบันวิทยาการ AI มีความคล้ายคลึงกับ “วัยรุ่นหัวรั้น กระตือรือร้นที่จะสำรวจและก้าวข้ามขอบเขต”  ซึ่งอาจจะหลงทางโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และ AI ก็เสี่ยงต่อความผิดพลาดทางจริยธรรมหากไม่มีรากฐานทางศีลธรรมที่มั่นคง

“ด้วยอัตลักษณ์คริสเตียนที่แข็งแกร่ง AI Lab มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม โดยบูรณาการหลักการทางเทววิทยาเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับความเชื่อและค่านิยมของคริสเตียน” เขากล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/851062


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210