“ดีป้า” หารือกระทรวงไอที ปากีสถาน ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัล

Loading

22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและความมั่นคง และฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เปิดห้องหารือออนไลน์กับกระทรวงไอทีและโทรคมนาคม (Ministry of IT and Telecommunication) ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นำโดยนาย Adeel Shaikh (Director of Innovation & Commercial Affairs) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย Muhammad Farukh Sharif ที่ปรึกษาการค้าและการลงทุน ร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง 2 ประเทศ ต่อยอดจากการพบปะเมื่อปลายปีที่แล้วอีกด้วย

การหารือเริ่มต้นด้วย นางสาวกษมา นำเสนอภาพรวมของยุทธศาสตร์ 4 ด้านของดีป้า ได้แก่ การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล การยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้น นำเสนอกลไกหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล อาทิ การส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการผลักดันพื้นที่ Thailand Digital Valley ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านกระทรวงไอทีฯ นาย Adeel ได้นำเสนอโครงการ National Incubation Centers (NICs) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ภายใต้การสนับสนุนรูปแบบ Public-Private Partnership (PPP) ระหว่าง กระทรวงไอทีฯ และ องค์กรไม่แสวงหากำไรอย่าง Ignite National Technology Fund (Ignite) โดย Ignite ได้สนับสนุนการตั้ง NICs จำนวน 5 แห่งทั่วประเทศปากีสถาน ภายใต้โครงการ ประกอบไปด้วย Training Center, Co-working Space, Production Studio รวมทั้ง Startup Portal ศูนย์ในการจับคู่ระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุน

ทั้งนี้ กระทรวงไอทีฯ ได้ให้ความสนใจในการต่อยอดความร่วมมือกับดีป้า ด้านการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและสตาร์ทอัพ และดีป้าให้ความสนใจยินดีหารือรูปแบบความร่วมมือที่เป็นไปได้ต่อไป อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง การชักชวนดึงดูด Digital Talent จากปากีสถาน มาทำงานในประเทศไทยผ่าน Smart VISA อีกด้วย

แหล่งข้อมูล https://www.depa.or.th/th/article-view/20210622_03?fbclid=IwAR0gzvsV8jl46JcYjM8HClRLPXmvGwMjcSsJr-8aYHEQ992P9eSpyLcIr-4


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210