‘สวนมิ่งมงคลฯ’ กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย

Loading

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ในแก่งคอย จ.สระบุรี ยกระดับชุมชนน่าเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มจุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และกิจกรรมใหม่สุดสร้างสรรค์เพื่อคนทุกช่วงวัย ศูนย์รวมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

มนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับประเทศ ซึ่งเราได้ทำการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ของ ‘สวนมิ่งมงคลฯ’ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อนอันร่มรื่นและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มากขึ้นสำหรับคนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง

โดย ‘สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา’ หรือ อินทรี กรีนพาร์ค พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 22 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 2 กม. 125 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่สร้างขึ้นบนความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า

คอนเซ็ปต์ใหม่ ตอบโจทย์ความหลากหลายของพื้นที่สาธารณะชุมชน

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ ได้ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อน และกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะสุดร่มรื่น อาทิ การเข้าชมและถวายสักการะพระบรมรูปปั้นรัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู

นอกจากนั้นยังมีสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง รวมถึงโซนของการเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573

ปอดขนาดใหญ่ของคนแก่งคอย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่นพร้อมด้วย สวนสมุนไพร และพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่รอให้ทุกคนไปเรียนรู้ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ

รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ จากกังหันวิดน้ำ เป็นที่มาของการสร้างต้นแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง

ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แต่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจุดประกายความสนใจด้านพลังงานให้กับคนที่เข้ามาชม โดยเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบ สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)

นอกจากนี้ ภายใต้พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายรวมไว้ที่นี่ พร้อมรับฟังคำบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมแปลงเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ แปลงนาสาธิต สถานที่เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอย่างการปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนทุกวัย

‘สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา’ จังหวัดสระบุรี เป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากอากาศที่สดชื่นและสีเขียวสบายตาจากต้นไม้น้อยใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับคนทุกช่วงวัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งแหล่งเรียนรู้ และ สันทนาการที่หลากหลายสำหรับชุมชนแก่งคอย บุคคลทั่วไป และครอบครัวพนักงานอินทรี

นอกจากนั้นภายใน ‘สวนมิ่งมงคลฯ’ ยังจัดสรรพื้นที่เปิดโล่งสำหรับกิจกรรมวิ่งและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกับสนามออกกำลังกาย ท่าน้ำสวนมิ่งมงคลที่สามารถให้อาหารปลาคราฟ ลานนั่งเล่นในบริเวณโดยรอบ พร้อมรอให้ทุกคนเข้ามาเติมความสดชื่นกับร้านกาแฟในสวน ซึ่งจะเปิดให้บริการในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

สำหรับคนที่สนใจสามารถเดินทางเช็คอินที่ ‘สวนมิ่งมงคลฯ’ ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00. น. ณ ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ 036-720-2043 และติดต่อ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 036-240930 ต่อ 4029, 4104 และ เฟซบุ๊ก สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1101275


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210