อว. หารือ บ.มาร์ซัน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Loading

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ อว. เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อู่ต่อเรือที่อยู่ในระดับหัวแถวของไทย พร้อมรับฟังการดำเนินงานของบริษัทและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยมี นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยซีอีโอ บมจ.มาร์ซัน กล่าวว่า มาร์ซันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เริ่มต้นจากการต่อเรือไฟเบอร์กลาสลำเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งกับเกาะ แล้วค่อย ๆ เรียนรู้และขยับไปต่อเรือที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น ซึ่งมีประสบการณ์ต่อเรือสำหรับภารกิจของกองทัพตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2546 เป็นการต่อเรือให้กองทัพเรือปากีสถาน แต่จุดที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทคือการเข้าไปประมูลงานต่อเรือให้กองทัพเรือไทยครั้งแรก ก็คือตอนที่กองทัพเรือต้องการสร้างเรือตรวจการณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือชุดเรือ ต.991 ต.992 ต.993 ซึ่งมาร์ซันก็ได้งานนี้มา และส่งมอบเรือให้กองทัพในปี 2550 หลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสจากกองทัพเรือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ฝั่งเรือสำหรับเอกชนใช้งานในเชิงพาณิชย์ก็ไม่ได้ทิ้ง ทั้งเรือท่องเที่ยว เรือขนส่งสินค้า เรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน ฯลฯ ก็ยังคงทำควบคู่กันมาตลอด ด้าน รมว.อว. เผยว่า มีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่ได้เห็นความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะบริษัทมาร์ซันที่สร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และต่างประเทศ โดยเห็นว่ากระทรวง อว. และ บริษัท มาร์ซัน ควรหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจาก อว. มีทั้งการวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านนี้ “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผมมองว่าเราควรร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ให้เป็นไปในแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

แหล่งข้อมูล
https://www.salika.co/2021/02/22/salika-news-vol-53/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210