ถึงเวลา Microfactory ฉายแสง

Loading

อุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังปฏิวัติอนาคตของการผลิต เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติกำลังช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบรรลุการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่าง 15-30% ในบางกรณี ควบคู่ไปกับการลดเวลาหยุดทำงานได้มากถึง 50%

ซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังนำไปสู่การเกิดขึ้นของโรงงานขนาดเล็กจำนวนมากอีกด้วย เหล่านี้เป็นโรงงานผลิตขนาดเล็กที่ใช้เครื่องมือและโซลูชันที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำเสนอความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดในระดับใหม่ที่โรงงานทั่วไปขนาดใหญ่ต้องดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

สำหรับโรงงานขนาดเล็กเป็นโรงงานผลิตแบบโมดูลาร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถลดต้นทุน ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับโรงงานแบบเดิม

ข้อได้เปรียบของโรงงานขนาดเล็กคือใช้พลังงานน้อยกว่าและต้องการคนในการดำเนินงานน้อยกว่าโรงงานแบบเดิม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่าง AI, การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ ช่วยให้โรงงานขนาดเล็กสามารถกำจัดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน

โรงงานขนาดเล็กเป็นแบบแยกส่วนซึ่งทำให้มีปริมาณการผลิตสูง โรงงานขนาดเล็กแต่ละแห่งถือได้ว่าเป็น “เซลล์” สายการผลิตที่กว้างขวางมากขึ้น เซลล์เหล่านี้สามารถทำงานด้านการผลิตได้หลากหลาย โดยเร่งเวลาการผลิตโดยการทำงาน ช่วยให้ผู้ผลิตดำเนินกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการหลายรายยังใช้ AI และ Internet of Things ระดับอุตสาหกรรม (IIoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้โรงงานขนาดเล็กสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับการผลิต แต่โรงงานขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสามารถแทนที่โรงงานแบบเดิมได้จริงหรือ ต่อไปนี้เป็น 4 วิธีที่โรงงานขนาดเล็กได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยั่งยืนมากกว่าโรงงานแบบเดิม ซึ่งจะช่วยให้โรงงานเหล่านี้ครองอุตสาหกรรมการผลิตได้ในอนาคตอันใกล้นี้

1 เพิ่มความคุ้มค่า

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตหลายรายจึงลงทุนอย่างหนักในเครื่องมือและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม การลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโรงงานจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตบ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อเวลาในการผลิต ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ แต่สำหรับโรงงานขนาดเล็ก ต้นทุนเหล่านี้จะต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสายการผลิตแบบเดิม เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนเฉพาะเซลล์หรือส่วนประกอบเฉพาะเท่านั้น ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนด้วยการอัปเดตที่เร็วขึ้นและการหยุดทำงานที่สั้นลง

2 เพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาง่าย

โรงงานขนาดเล็กเป็นแบบโมดูลาร์ มีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยรักษาระดับประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงทำให้การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ปรับแต่งได้ ส่งผลให้การบำรุงรักษาโรงงานขนาดเล็กเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 การปรับแต่งและความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น

การเกิดขึ้นของ IIoT, AI และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ทำให้ลูกค้าในปัจจุบันสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นส่วนตัวสูงได้ ซึ่งอาจทำให้การผลิตมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตพยายามปรับผลผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซี่งโรงงานขนาดเล็กสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่คล่องตัวและเอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านการผลิตหรือคำสั่งซื้อต่างๆ อย่างรวดเร็ว

4 เพิ่มความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โรงงานขนาดเล็กใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยกว่าโรงงานทั่วไป โรงงานขนาดเล็กบางแห่งใช้น้ำน้อยลงถึง 90% ใช้สารเคมีน้อยลงถึง 50% และใช้พลังงานน้อยกว่าโรงงานแบบเดิมถึง 80%

นอกจากนี้ การที่แต่ละเซลล์ในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสามารถจำลองเป็นกลุ่มได้ และเซลล์เหล่านี้ใช้ส่วนประกอบเดียวกันประมาณ 70% ส่งผลให้ระยะเวลาในการผลิต การพัฒนา การประกอบ พลังงาน และการปล่อยมลพิษโดยรวมลดลง ขณะเดียวกันเซลล์ยังสามารถสลับออกได้อย่างง่ายดาย เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการเปลี่ยนสายการผลิตทั้งหมด จะช่วยลดของเสียและเพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรได้เป็นอย่างดี

บทบาทของโรงงานขนาดเล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์

หนึ่งในตัวอย่างโรงงานขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ คือ Arrival ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรที่ใช้โรงงานขนาดเล็กที่มีการกระจายอำนาจพร้อมกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงช่วยให้สายการผลิตสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ด้วยการใช้ฮาร์ดแวร์แบบโมดูลาร์ ทำให้โรงงานขนาดเล็กของ Arrival สามารถประกอบได้ง่ายขึ้น เข้ากันได้มากขึ้น และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังหมายความว่า Arrival สามารถปรับแต่ง EV ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งลดของเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

*ที่สำคัญคือโรงงานขนาดเล็กของ Arrival ถูกสร้างขึ้นในราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาโรงงานทั่วไป หรือประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น เมื่อเทียบกับอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโรงงานแบบดั้งเดิม

รายงานจาก World Economic Forum ประเมินว่าโรงงานขนาดเล็กจะสามารถสร้างงานได้ 4.5 ล้านตำแหน่งทั่วโลกภายในปี 2573 ด้วยการสร้างงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด รวมถึงการออกแบบ การผลิต การตลาด และการขาย

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2024/03/05/why-microfactory-is-rising/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210