พาทัวร์ Infrastructure จังหวัดขอนแก่น

Loading

ล่าสุดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ภาคอีสานได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟหลังใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะทาง 187 กม. ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบ

สถานีรถไฟขอนแก่นถือเป็นสถานีชั้น 1 มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตร.ม. ก่อสร้างยกระดับสูงจากพื้นประมาณ 14 เมตร  มี 2 ชั้น  โดยชานชลาจะอยู่ด้านบนจำนวน 2 ชานชลา  ส่วนชั้นล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับควบคุมการเดินรถ และพื้นที่เชิงพาณิชย์

ความพิเศษของสถานีแห่งใหม่นี้อยู่ที่มีการยกระดับทางรถไฟช่วงเข้าตัวเมืองขอนแก่นความยาวกว่า 5.4กิโลเมตร เป็นทางลอยฟ้าทำให้การเดินทางไปมาระหว่างเมืองทั้ง2ฝั่งเดินทางได้ง่ายขึ้น และเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรจุดตัดบนถนน 5 สาย

นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางในภูมิภาคอิสานและภูมิภาคอื่นของประเทศ  โดยมีสถานีกระจายสินค้า หรือ CY 3 แห่ง  และยังรองรับท่าเรือบกที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เตรียมการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอีสานในอนาคตต่อไป

เกร็ดความรู้

โครงการรถไฟทางคู่ช่วงสถานีขอนแก่นถึงแม้จะมีโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องแต่รูปแบบของโครงการแตกต่างจากแผนเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยรัฐบาลปัจจุบันได้เพิ่มโครงการ ท่าเรือบกสำหรับขนส่งสินค้า และเพิ่มโครงการ TOD หรือแผนการพัฒนาเมืองใหม่รอบสถานีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย เพิ่มการจ้างงาน และใช้ประโยชน์จากสถานีได้เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของ TOD ขอนแก่นนั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวสถานีไปจนถึงริมถนนมิตรภาพ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ในอนาคตเช่นกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/logistics.development.thailand.forum/posts/3225329181027760


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210