ญี่ปุ่นแก้กฎหมาย เตรียมตั้งฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแบบลอยน้ำนอกชายฝั่ง

Loading

  • ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมริมชายฝั่งทะเลขนาด 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2030
  • การติดตั้งฟาร์มพลังงานลมได้ผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  • การแก้ไขครั้งนี้จะช่วยทำให้ญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายตัวเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเปิดทางให้มีการติดตั้งฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือ EEZ โดยหวังว่าการแก้ไขครั้งนี้จะช่วยทำให้ญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมริมชายฝั่งทะเลขนาด 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และจะขยับเพิ่มเป็น 45 กิกะวัตต์ภายในปี 2040 เพื่อแทนที่การใช้พลังงานฟอสซิลแบบเดิม ซึ่งรวมถึงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการทำฟาร์มพลังงานลมแบบลอยน้ำจึงสำคัญมาก

กฎหมายตัวใหม่นี้จะอนุญาตให้ฟาร์มพลังงานลมสามารถติดตั้งได้บนทุ่นลอยน้ำห่างไกลออกไปในทะเล โดยแถลงการณ์ระหว่างรัฐบาล กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงกลาโหม การเกษตร คมนาคมและการท่องเที่ยวระบุว่า ด้วยกฎหมายตัวนี้ ญี่ปุ่นจะสามารถสร้างโครงการที่มีความมั่นคงและขนาดใหญ่ในทะเลได้

ส่วนการติดตั้งฟาร์มพลังงานลมนั้นจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และหลังจากการทำประชาพิจารณ์ ดังนั้นความเห็นชอบจากชุมชนชาวประมงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในโครงการนี้ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ

ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นมีฟาร์มพลังงานลมริมชายฝั่งขนาดน้อยกว่า 0.5 กิกะวัตต์ และมีการพัฒนาฟาร์มพลังงานลมริมชายฝั่งแบบลอยน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งโครงการที่มี หลักๆแล้วเป็นเพียงเพื่อการสาธิตมากกว่าการใช้งานจริง

ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ เป็นพื้นที่ทะเลซึ่งรัฐมีสิทธิพิเศษเหนือเขตดังกล่าวในการสำรวจและใช้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการผลิตพลังงานจากน้ำและลมด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/848575


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210