กนอ.-ปตท.ดันแพลตฟอร์มลงทุน นำทัพเอกชนสู่อุตสาหกรรม 4.0

Loading

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITP Platform) ซึ่งเป็นการให้บริการเชื่อมโยงลูกค้า คู่ค้า โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ กนอ.เพื่อรองรับการบริการของ กนอ. อาทิ ระบบช่วยตัดสินใจเลือกนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ ITP แพลตฟอร์มนี้ เป็นการขยายความร่วมมือหลัง กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์, ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

“กนอ.และ ปตท.ได้จัดทำโครงการนำร่อง ร่วมกับผู้ประกอบการ 4 ราย ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ และด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รวมทั้งทดสอบทดลองระบบกับ ITP Platform และมีบริษัทนำร่อง 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ มีอาทิ บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภค-บริโภค, บริษัท ทีบีเคเค จำกัด ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า กนอ. กล่าวว่า กนอ. และ ปตท.ยังได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 12 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน, ยานยนต์ จากนิคมฯเป้าหมาย 6 แห่ง อาทิ นิคมฯมาบตาพุด จ.ระยอง, นิคมฯบางปู จ.สมุทรปราการ รวมทั้ง ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการทุกนิคมฯ ที่สนใจยกระดับการผลิต เพื่อเข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ ITP Platform ให้มากขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/business/economics/2094736


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210