เปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังแสงอาทิตย์ Interceptor 019 ประจำการดักขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา

Loading

“พัชรวาท” เปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังแสงอาทิตย์ Interceptor 019 ประจำการดักขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา หวังแก้ปัญหาขยะทะเลสู่อ่าวไทย มุ่งสร้างแหล่งน้ำใสสะอาดให้ประเทศไทย

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) “Unveiling InterceptorTM 019: the new cleanup solution in the Chao Phraya River” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กร The Ocean Cleanup ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะทะเล ร่วมด้วย กรุงเทพมหานคร เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี สถานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย บริษัท อีโคมารีน จำกัด บริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยดักเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยมี นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ และ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดติดตั้ง Interceptor 019 นวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ (Solar power) สามารถเก็บขยะได้ถึง 50 ตันต่อวัน ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับสภาพอากาศที่หลากหลาย ช่วยประหยัดกำลังคน และยังช่วยประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน โดยขยะที่จัดเก็บได้จะนำไปศึกษาวิจัยปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ทั้งนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็น 1 ใน 5แม่น้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเรือดังกล่าวมาปฏิบัติการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญทั่วโลก

โอกาสนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน และชื่นชมความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตร ที่ร่วมกันดำเนินการให้ Interceptor 019 มาปฏิบัติการที่แม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทยได้สำเร็จ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ Interceptor 019 นี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานเชิงรุกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มุ่งเน้นการลดขยะพลาสติกจากต้นทาง ลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในแหล่งน้ำ พร้อมเน้นย้ำว่า การดูแลสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/80907


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210