Interactive AI กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ มันจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของแต่ละคน

Loading

Mustafa Suleyman ผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind ซึ่งวันนี้ได้สร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นชื่อ Inflection ได้รับเงินสนับสนุนมากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ จาก Microsoft, Nvidia, Bill Gates, และ Reid Hoffman ผู้ก่อตั้ง LinkedIn

เมื่อต้นปี 2023 Inflection ได้เปิดตัว Generative AI ในลักษณะเดียวกับ ChatGPT ชื่อว่า Pi จุดเด่นที่แตกต่าง คือ มันเป็น AI ที่มีความสุภาพ สนทนากับมันได้อย่างน่ารื่นรมย์ มีความรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับคนมากกว่าแพลตฟอร์ม AI อื่นๆ

เป้าหมายของ Pi คือ การเป็น Personal Assistant และ Chatbot พร้อมๆกัน สามารถสื่อสารด้วยเสียงและข้อความ พูดคุยกับผู้ใช้งานได้ ตอบคำถาม เสนอแนะ และให้คำแนะนำได้

คลื่นลูกแรกของ AI เป็นการทำงานเกี่ยวกับการจำแนกประเภท การเรียนรู้เชิงลึก เราสามารถฝึกคอมพิวเตอร์ให้จำแนกประเภทข้อมูลอินพุตประเภทต่างๆ ได้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง ภาษา

วันนี้เราอยู่ในคลื่นลูกที่สอง ซึ่ง AI สามารถรับข้อมูลหรือคำสั่ง แล้วมันทำการสร้างข้อมูลใหม่ออกมา

คลื่นลูกที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ Interactive AI โดยเริ่มจากการโต้ตอบด้วยเสียงกับผู้ใช้งานโดยตรง ไม่ต่างจากการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

Generative AI ของหลายแพลตฟอร์มสามารถโต้ตอบด้วยเสียงได้แล้ว

อีกไม่นาน มันจะทำหน้าที่เป็น Personal Assistant AI หรือผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานได้หลายอย่าง เช่น จัดตารางนัดหมาย กำหนดรายการสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวัน ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม หรืออาจถึงขั้นช่วยซื้อสินค้าออนไลน์ จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเลขาส่วนตัวของผู้บริหาร แต่เป็นผู้ช่วยแบบดิจิทัล

AI เหล่านี้จะสามารถดำเนินการงานต่างๆได้ เพียงแต่ให้เป้าหมายทั่วไปในระดับสูง แล้วมันจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีช่วยทำงานแทนคน

AI จะพูดคุยกับคนอื่น พูดคุยกับ AI อื่นๆ นี่คืออนาคตที่ AI ของ Pi กำลังพัฒนาให้เป็น

มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสิ่งที่เทคโนโลยีสามารถทำได้

เริ่มมีข่าวแล้วว่า จะมีการติดตั้ง Generative AI ไว้กับระบบรถไร้คนขับแต่ละคัน ทำให้มันรู้จักตัวเอง แสดงข้อมูลสิ่งที่มันคิด หรือสิ่งที่มีปัญหา มันสามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ โต้ตอบกับผู้คนได้ บอกให้รู้ถึงเหตุผลของการตัดสินใจในการควบคุมรถในแต่ละสถานการณ์ได้

ในอนาคตจะมี Robot ที่เชื่อมต่อกับ Generative AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สั่งหุ่นยนต์ด้วยภาษามนุษย์ได้ มันสามารถโต้ตอบกับคนได้ไม่ต่างจากการพูดคุยกับคนจริง

ถ้าเครื่องจักรแต่ละตัวมีการเชื่อมต่อกับ Generative AI มันจะให้คำแนะนำการใช้งานตัวมันได้ หรือตั้งค่าการทำงานแบบอัตโนมัติได้ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับตัวมันเอง มันจะกลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มีสมอง สามารถสื่อสารกับคนได้

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1088934


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210