Instagram ใช้ AI ตรวจสอบอายุผู้ใช้งาน ด้วยระบบสแกนใบหน้า

Loading

อินสตาแกรม (Instagram) ทดสอบระบบตรวจสอบอายุ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพียงแค่การสแกนใบหน้า โดยได้ทำความร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อว่า Yoti

เป็นที่ทราบดีว่า อินสตาแกรม และบรรดาโซเชียลมีเดียหลายแห่งบนโลก มีข้อจำกัดว่า ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงเข้าใช้งานได้ อย่างไรก็ดี ในหลายครั้งผู้ใช้งานอายุน้อย เลือกที่จะโกงอายุของตัวเองเพื่อให้มีอายุตรงตามข้อกำหนดการใช้งาน

ดังนั้นแล้ว นั่นจึงเป็นที่มาของการที่อินสตาแกรม ได้พัฒนาระบบตรวจสอบอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้วิธีการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน

ในการสแกนใบหน้าด้วยระบบของปัญญาประดิษฐ์ อินสตาแกรมได้ทำความร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อว่า Yoti ซึ่งมีชื่อเสียงและความสามารถในด้านการยืนยันตัวตนออนไลน์ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ทั้งรัฐบาลสหราชอาณาจักร และหน่วยงานด้านดิจิทัลของเยอรมนี

ผู้ใช้งานสามารถลองทดสอบอายุของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ Yoti

ในส่วนการเก็บข้อมูลใบหน้า ทางเมตา และ Yoti ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ หลังการยืนยันตัวตนข้อมูลรูปภาพทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบทันที

สำหรับการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของอินสตาแกรมในเวลานี้ ยังจำกัดวงเฉพาะบัญชีผู้ใช้งานอินสตาแกรมในสหรัฐอเมริกา

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/tech/2428046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210